Monthly Archives: April 2014

Klarna. Igen!

Klaras kunder är väl i första hand näthandlarna (som säljer till allmänheten). Om näthandlarnas kunder (allmänheten) blåser handlarna så att det för dem är lönsammare att anlita Klarna än att jaga sina kunder själva så ligger väl “moralbelastningen” i affärsrelationerna hos allmänheten?
Endast om Klarna fuskat med faktureringen till förmån för lönsammare indrivning kan de väl klandras och fällas av FI. Utan fusk är Klarna bara att gratulera. Vi har den kapitalism vi förtjänar.

Tamifan är inte Tamiflu skojarnas preparat!

Tamiflu har bevisats vara mer eller mindre verkningslöst i sin uppgift. Tvärtom är det skadligt enligt Cochranerapporten.

 Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, verkar inte vilja ta åt sig resultaten av rapporten. Vad vet han som inte Cochrane och allmänheten vet? Spekulerar han månne i placeboeffekten? Men drabbas inte allmänheten nu när den är upplyst i stället av noceboeffekten i tillägg till njurskador? Har kanske Tegnell något homeopatpreparat i rockärmen att balansera med?

Klarna igen. Socialdarwinism?

Avslöjandena i SvD fortsätter. (http://blog.svd.se/neurathsbors/2014/04/07/klarna-backar-betalar-tillbaka-avgifter-till-kunder/#comments) Svenska Dagbladet med Carolina Neurath hjälper därmed Alliansen i valrörelsen. Den gamla högerblaskan verkar ta parti för den lilla människan mot Klarnas råkapitalistiska affärsmetoder. Här har uppenbarligen de rödgröna försuttit en chans. Och varför inte? Det är ju verkligheten som gäller. Syftet kan man skita i!

Modern socialdarwinism?

I dagarna har SvD Näringsliv med Carolina Neuraths artiklar (Se: http://www.svd.se/naringsliv/kritiken-mot-klarna_3424754.svd?sidan=5) satt strålkastaren på betaltjänstbolaget Klarna. Ingen vacker syn uppdagas. Eller naturligtvis vacker sett ut ett socialdarwinistiskt perspektiv som en av grundarna och VD:n för företagets ledning, Sebastian Siemiatkowski, trots väloljat hyckleri (?) i kundkontakterna, använder.

Problemen har sin upprinnelse i att någon kund köper en vara eller tjänst av en leverantör. Leverantören tar det säkra för det osäkra och kravet på kunden för varan, överlåts till Klarna mot en summa lägre än varans fakturabelopp. Leverantörerna bedömer att de på detta sätt förlorar mindre än när de blir lurade av kunder med betalningssvårigheter eller bedrägligt uppsåt. Man kan alltså säga att möjligheten till Klaras existens är opålitligheten hos (vissa av) kunderna som köper varorna.

För att systemet ska fungera för Klarna måste Klarna dra in mera pengar från den som har köpt varan än som hade varit möjligt att dra in för leverantören. För att åstadkomma det måste Klarna framstå som mera ”hotfull” och skrämma till betalningsvilja med bl.a. eget inkassoföretag i slutändan. Den springande punkten är om denna ökade betalningsvilja räcker för Klaras lönsamhet eller om det också krävs dröjsmålsräntor och straffavgifter för att gå runt med tillräcklig vinst. Vidare om sådana räntor och avgifter erhålls genom ett försåtligt agerande med undanhållande av originalfakturor som artikelserien implicerar. Vi får hoppas att Konsumentverket kan reda ut hur stor andel av Klarnas vinst som består av dröjsmålsräntor och straffavgifter och om varornas köpare har haft sportsliga chanser att undvika dem.

Håller därför Sebastian Siemiatkowskis kommentarer i SvD i handen redo för papperskorgen om det visar sig att Klarna agerat kriminellt eller mot god affärssed.

Trolljägarna

Just sett Trolljägarna på TV3 Play om näthat. Programmet som har fött än mera hat på nätet; denna gång mot de ursprungliga hatarna men med samma ordval och intensitet. Detta är naturligtvis TV3:s och Aschbergs spekulation; att skapa en vicious circle som ger fortsatt tillgång till uppföljning, höga tittarsiffror och reklamintäckter. Girigheten i sin prydo. Till soporna!

Bra med syskon?

SVT tog i går upp en undersökning (http://researchnews.osu.edu/archive/sibdivorce.htm ) från Ohio State University som visar att om du vuxit upp med många syskon så är chansen att ditt äktenskap håller större än om du är ett ensambarn. Konfliktlösning vid syskonbråk med följande social kompetens i vuxenlivet ska vara förklaringen. Fenomenet blir starkare fram till sjunde medlemmen i syskonskaran, därefter planar kurvan ut.
Redan i ett tidigt skede i ett äktenskap eller samboförhållande sätts ju relationer på prov. Hopsättande av Ikeamöbler har varit en klassisk prövning i Svedala och det har gällt att spara kvittot så att skåpet har kunnat lämnas tillbaka när banden brutits redan innan diskussionen var det – skåpet – ska stå, har börjat!
Undersökningen visar inte skillnaden i utfallet om bara den ena parten har haft syskon eller om ingen har; ’It takes two to tango’ sägs det ju. Även när dansen nobbas? Mera forskning behövs.
Stora barnkullar går ju tvärtemot nuvarande trend och det är ju bra; vi är ju för många på planeten redan. Obligatorisk förskola vid tidigast möjliga ålder i stället för stora familjer är naturligtvis lösningen för färre (onödiga) konflikter i vuxenlivet. Men finns det inga bra och nödvändiga skilsmässor..?

Undersökningen i papperkorgen för att den uppenbarligen tycker att kompromisser i alla lägen är bättre än berättigade konflikter.