Bra med syskon?

SVT tog i går upp en undersökning (http://researchnews.osu.edu/archive/sibdivorce.htm ) från Ohio State University som visar att om du vuxit upp med många syskon så är chansen att ditt äktenskap håller större än om du är ett ensambarn. Konfliktlösning vid syskonbråk med följande social kompetens i vuxenlivet ska vara förklaringen. Fenomenet blir starkare fram till sjunde medlemmen i syskonskaran, därefter planar kurvan ut.
Redan i ett tidigt skede i ett äktenskap eller samboförhållande sätts ju relationer på prov. Hopsättande av Ikeamöbler har varit en klassisk prövning i Svedala och det har gällt att spara kvittot så att skåpet har kunnat lämnas tillbaka när banden brutits redan innan diskussionen var det – skåpet – ska stå, har börjat!
Undersökningen visar inte skillnaden i utfallet om bara den ena parten har haft syskon eller om ingen har; ’It takes two to tango’ sägs det ju. Även när dansen nobbas? Mera forskning behövs.
Stora barnkullar går ju tvärtemot nuvarande trend och det är ju bra; vi är ju för många på planeten redan. Obligatorisk förskola vid tidigast möjliga ålder i stället för stora familjer är naturligtvis lösningen för färre (onödiga) konflikter i vuxenlivet. Men finns det inga bra och nödvändiga skilsmässor..?

Undersökningen i papperkorgen för att den uppenbarligen tycker att kompromisser i alla lägen är bättre än berättigade konflikter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s