Klarna. Igen!

Klaras kunder är väl i första hand näthandlarna (som säljer till allmänheten). Om näthandlarnas kunder (allmänheten) blåser handlarna så att det för dem är lönsammare att anlita Klarna än att jaga sina kunder själva så ligger väl “moralbelastningen” i affärsrelationerna hos allmänheten?
Endast om Klarna fuskat med faktureringen till förmån för lönsammare indrivning kan de väl klandras och fällas av FI. Utan fusk är Klarna bara att gratulera. Vi har den kapitalism vi förtjänar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s