Arbetslösheten

I dag är 400.000 människor, många av dem unga, arbetslösa i Sverige. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta den kompetens de söker. Var femte rekryteringsförsök misslyckas. En överslagsberäkning visar att 80.000 fler hade kunnat ha jobb i dag om de haft rätt kompetens.”

Så skriver S och LO i en debattartikel i DN 04 juni. Om de har rätt måste slutsatsen bli att de resterande 320.000 människorna inte behövs för att hålla Sverige gående. Vad hjälper då utbildning? Någon anställning genereras ju inte. I medmänskligt resonerande är det naturligtvis bättre för individerna att vara arbetslösa med färdigheter än utan; ett rikare liv även om ekonomin inte förbättras.

Det som måste till är naturligtvis nya arbetstillfällen för dagslägets 320.000 människor som inte “behövs”. Hur skapas dessa nya jobb? Att hitta ett – objektivt – svar på den frågan borde vara det angelägnaste uppdraget idag. Annie Lööf är inte populär men hon är inte ute och cyklar. Hon får min röst tills vidare. Tills S/LO ger besked om hur jobben ska komma till stånd åker artikeln i papperskorgen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s