Monthly Archives: October 2014

Gud i hjärnan. (Tja, var annars?)

Noterar att Humanistbloggen har ett inlägg med Dan Larhammar. Mycket intressant! Också Christer Sturmark skymtar till med sin hästsvans. I motsats till Anders Borg som klippt sin. Bra, vi såg ju hur det gick för Anders et al! Men i alla fall…se:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/10/gud-i-hjarnan.html

Bästa behållningen av föredraget är påvisandet att genom att reta vissa ställen i hjärnan blir medvetandet varse om typiska fenomen som vanligtvis av religiösa anses vara indikationer och bevis för att en dualistiskt människouppfattning är korrekt och med ett liv efter detta för “själen”. Både Nära Döden Erfarenheter (NDE) med “själens” elevation till upp under taket och andra fenomen får sin förklaring.

Men i det verkliga livet (!) kräver NDE att hjärnan på ett eller annat sätt utsätts för ett trauma något som man inte önskar ens sina ovänner, ja inte ens de religiösa naturligtvis. Men en annan och betydligt vanligare aspekt av religiös tro behandlas inte. Nämnligen placeboeffekten:

Varför de religiösa håller kvar sin tro (Tror jag!) är att bön och meditation skänker ro. Detta tas som intäkt för att den man ber till medverkar i en slags kommunikation; alltså en slags subjektiv bekräftelse på att Gud finns. Denna psykiska och fysiologiska effekt erhålls också i andra situationer som meditation, new age flum etc., etc.

Humanistbloggens nestor, den bloggcensurerande forskaren Patrik Lindenfors, försökte för ett tag sedan ragga pengar för att få uppehälle medan skrivning av en bok behandlande placeboeffektens inverkan på vidskepligheter gjordes. Raggen misslyckades. Jag blev också besviken fast på Lindenfors. En författare, värd namnet, bör kunna suga på ramarna ett tag för den riktiga konsten!

Religiös mångfald = mångfaldig enfald!

Så var det dags igen; Humanisterna surar som vanligt för uteblivet stöd från staten. Läs:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/10/regeringen-sanker-bidragen-till.html

Läser man regeringens motivering för bidragen, ”Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden” är det då inte konstigt att inte Humanisterna i stället argumenterar för att ALLA bidrag ska bort i stället för att beklaga sig? Hur kan Humanisterna vilja befordra ”den religiösa mångfalden” bara de får egna pengar av staten?

Religiös mångfald. Bah! Religiös enfald mångdubblad!

Gratis råd till Humanistbloggen!

Så här kommenterar Lars Torstensson inlägget “Rosenberg vill inte att andra ska fatta” i Humanistbloggen ( 2014-10-22 23:06)

Men när troende personer påstår att lagstiftningen ska se ut på ett visst sätt eftersom “Gud vill det” så bör kloka politiker inte lyssna. Det finns nämligen inga belägg för att Gud har uttalat någon som helst åsikt i politiska eller andra frågor.

Det hindrar inte att bra förslag som framförs av religiösa, och som kan ha inspirerats av religiösa tankesätt, måste kunna antas – och bli lag som gäller för alla, precis som andra bra förslag – om de formuleras i icke-konfessionella termer.

Som vanligt från Lars Torstenssons penna är det klarskrift. Detta i motsats till bloggens administratörer och vissa kommentatorer som både tänker grumligt, har befängda åsikter och skriver därefter. Och då inte bara de religiösa; från dem är inget annat att vänta. Mina enda invändningar mot Torstenssons skrivning är att en stum Gud är ändå en Gud och att ett förslag formulerat i religiösa termer ändå kan vara bra om resulterande lag skrivs i icke-konfessionella termer. Mitt råd: Låt Torstensson överse alla inlägg före publicering. Mot arvode.

Sortera bort jihadister vid gränsen?

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande_4023543.svd

Förutsätter att någon i Humanistbloggen (eller åtminstone Anders Hesselboms blogg) gör ett inlägg med anledning av artikeln i SvD. Vi behöver höra det vanliga sövande humanistsorlet om lyckan med den muslimska invandringen för att sova gott om nätterna! Ulf Gustafsson?

För att nu bemöta en detalj i artikeln; Är det inte naivt att tro att intervjuer vid passage genom våra gränser skulle fånga upp jihadister. Hur skall någon beslås med lögn? Flackande ögon? Bah!

Vad skrevs i SvD artikeln? Att bara gamlingar finns kvar i moskéerna? Kanske en väg att sovra. Bevilja bara asyl till gamlingar. Inga skäggiga ensamkommande “barn”.
Bara hoppas att Åkesson kryar på sig snart! (För att travestera Lokatt i Hesselboms blogg: Then we shall maybe overcome!). I god demokratisk ordning. http://hesselbom.blogspot.se/2014/10/reza-aslan-vinklar-till-det-rejalt.html?showComment=1413899213933 Se kommentar 21 oktober 2014-1420 i länken.