Måste inte fattiga barn dö fortare?

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle presenterar idag via media resultat av en undersökning gällande följderna av barnfattigdom och med relation till föräldrarnas utbildningsnivå. Det konstateras att risken att dö som barn är fördubblad i gruppen och att negativa prognoser efter psykisk sjukdom är tre gånger så stor i gruppen jämförd med prognoser för andra.

Flera frågor uppstår vid genomläsningen. Vad är orsak och vad är verkan? Har vi en underklass i Sverige som “har sig själva att skylla” eftersom dess genuppsättning predisponerar dess medlemmar till elände? Inte möjliga att ändra med miljöåtgärder? Om envar i landet tillfredställs “efter sitt behov och sin förmåga” får vi då ändå dessa resultat? Är dålig utbildning orsakad av kognitiv oförmåga och dålig omsorg av barnen olika sidor av samma mynt? Är dumskallar också fysiskt defekta och därför mindre långlivade?

Sådana obehagliga frågor är nödvändiga att ställa. Svaren är viktiga och måste ligga till grund för nödvändiga/möjliga åtgärder.

Dessa frågor tycker jag är något för Förbundet Humanisterna att ta upp till behandling som komplettering till de vanliga lättviktiga – låt vara underhållande – spörsmålen.

Se länken i Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/barnsjukvard/barn-i-ekonomisk-utsatthet-loper-fordubblad-risk-att-do/

(Om någon oskyldig läsare undrar så meddelas härmed att jag har en oplockad gås med Humanisterna!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s