Humanisterna och galenskaperna

Så här skriver Anders Hesselbom både i sin egen blogg och på Humanistbloggen http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/10/har-man-nagot-ansvar-for-sin-ateistiska.html

“Det finns (förhoppningsvis) ingen som ifrågasätter att den verklighetsuppfattning man besitter, påverkar hur man agerar.”

From (!) förhoppning där Anders! Humanisterna (av alla!) är de som ifrågasätter påverkan!. Lindenfors och Gustafsson med flera på Humanistbloggen tror naivt att en religiös lärare kan hålla sin personliga tro åtskild från sin lärargärning. Bah!

Alternativ förklaring är att dessa herrar mer eller mindre medvetet är i maskopi med galenskaperna. Ränderna går aldrig ur…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s