Domslut för psalmsjungande Irving & Co överklagas.

Det meddelas att åklagaren i det uppmärksammade målet mot de psalmsjungande vänsteraktivisterna kommer att överklaga domen. Fast aktivisterna fälldes för ohörsamhet mot ordningsmakten fick de inget straff. Domstolen tyckte att protesterarna hade moralist rätt att vara ohörsamma på grund av Svenskarnas Partis politiska program. Hoppas nu att en högre instans tar tingsrätten i örat och tillämpar likhet inför lagen.
Irving kan säkert hitta en passande psalm till tröst efter reviderad dom. Pengarna kan ju inte vara något problem. Ge kejsaren vad kejsaren …dessutom kommer väl Humanisterna att ordna en insamling för Irvings böter? Kanske kan crowd-funding lyckas den här gången!

1 thought on “Domslut för psalmsjungande Irving & Co överklagas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s