Religiös mångfald = mångfaldig enfald!

Så var det dags igen; Humanisterna surar som vanligt för uteblivet stöd från staten. Läs:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/10/regeringen-sanker-bidragen-till.html

Läser man regeringens motivering för bidragen, ”Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden” är det då inte konstigt att inte Humanisterna i stället argumenterar för att ALLA bidrag ska bort i stället för att beklaga sig? Hur kan Humanisterna vilja befordra ”den religiösa mångfalden” bara de får egna pengar av staten?

Religiös mångfald. Bah! Religiös enfald mångdubblad!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s