Mer GM mat? Nej; färre människor!

Intressant inlägg på Anders Hesselboms blogg:
http://hesselbom.blogspot.se/2014/11/miljopartiet-och-okunskapens-frukt.html

Anders Hesselbom:
“/…men tillgången på föda är ett verkligt problem redan idag, och en av lösningarna är att släppa in dem som faktiskt kan bidra till lösningen. Vetenskapsmännen.”

Min kommentar:
Problemet är inte för liten tillgång till föda. Problemet är för riklig tillgång på människor. Politiker, vetenskapsmän och vanliga människor måste på global nivå komma överens om att minska världens befolkning med c:a 70 procent. Reduceringen ska ske med “naturlig avgång” där födelsetalen understiger dödsfallen. Kinesiska modellen vidareutvecklad. Något för Miljöpartiets representanter i EU parlamentet att motionera om och för regeringen att ta upp in UN.

Inte realistiskt? Måste ske. ”Not because it is easy but because it is hard!” Hämta inspirationen här:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s