Vatikanen erkänner att det bästa hos människan har en själ!

Det ryktas att påven har insett att hela tillvaron är besjälad och har meddelat nya instruktioner. Så nu kan Kvinnaböske gå hädan och ta hoonden med sig?:

Men käre Franciskus. Är det inte animism?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s