Anders Hesselboms # 97

Så här skriver Anders Hesselbom på sin blogg:

“Den vetenskapsman som tror att Gud finns får gärna göra det på sin lediga tid, den vetenskapsman som inte tror det, slipper handskas med denna dissonans”.
http://hesselbom.blogspot.se/2015/01/daliga-forsok-att-legitimera-religion.html

Jag tycker dissonansen är proportionell mot ett visst innehåll i en tro. Den “vetenskapsman” som tror på gudomligt ingripande i det dagliga livet, på uppenbarelser och under han kan naturligtvis inte vara vetenskapsman. Och inte ha ett yrke som lärare eller läkare. (min käpphäst).

En vetenskapsman som tror på att allt är igångsatt och nu obönhörligen (!) följer en utveckling enligt lagar och konstanter och att igångsättningen kom till genom en intelligent igångsättare i stället för bara genom ett frågetecken kan naturligtvis vara vetenskapsman!

Å andra sidan hamnar alla som “tror” på något i stället för att bara spekulera i något i dilemmat att vad de än tror på så inställer sig frågan, vad fanns före?

Att till exempel något är evigt kan inte omfattas av vår kausala hjärna. Vi får vänta på en spontan mutation hos någon hjärna, en Übermensch, som kan se bakom slöjan och som dessutom kan förklara det så att våra hjärnor fattar! Under tiden: Vänta på Gordot… och vetenskapa efter bästa förmåga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s