“Kan man göra sig förälskad i en främling?”

Nu har Patrik Lindenfors slagit till igen genom att på sin Humanistblogg lägga in en artikel klippt från The New York Times som visar att man kan försätta sig i en situation där kärlek ofelbart kommer att uppstå även mellan två främlingar. Man kan spekulera om Lindenfors bevekelsegrunder med inlägget; jag hittar åtminstone två möjligheter:

-Att han vill varna sig själv, närstående och bekanta.
-Att han tycker att fenomenet visar på en väg ut ur främlingshat. Ett inlägg i immigrationsfrågan. Vilken är den riktiga?

När det gäller påståendet som sådant i artikeln är det bara hype och tillför inget nytt. Två människor, en kvinna och en man, på en annars på människor tom ö, faller obönhörligen efter en tid för varandra.
Detta har kulturer med arrangerade äktenskap vetat i årtusenden. Artikeln visar bara på en väg att accelerera processen.

När det gäller Humanistbloggen tror jag den naivt vill antyda att vi kan lära oss älska våra invandrare. Då är artikeln till ingen nytta. De “främlingar” som där faller för varandra har samma språk, samma kultur, är stöpa i samma for och har samma värderingar.

Bättre recept Lindenfors!

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/01/kan-man-gora-sig-foralskad-i-en-framling.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s