Badkod i Götet?

http://hesselbom.blogspot.se/2015/02/tva-feministiska-bakslag.html

Fick verkligen mannen i Eslövfallet ersättning? Framgår inte av det gamla Kvällspostnumret.

För övrigt; som gammal snuskfarbror som reagerar redan på en damcykel ser jag naturligtvis gärna unga nymfer helt nakna i baden. Varför bara visa brösten? Är väl bara en halv feministisk markering.

Har möjligen biologin med ett finger i spelet? Blir männens reaktion i brallorna alltför uppenbara om de feministiska markeringarna även innefattar nederdelarna? Eller är det bara nyhetens behag (no pun)? Sätter en avtrubbning in så småningom? Och är sådan önskvärd? Kanske ska alla badare slänga alla kläder; som i de romerska baden? Som bekant föregick det imperiets fall 😉

Allt är naturligtvis relativt. Många muslimer måste tämja sina lustar med att skyla alla delar av kvinnokroppen. En manlig nudist tänder kanske bara på en “tältande” kvinna vars former bara kan anas i fantasin?

En kombination av ytterligheterna borde va lagom bra kan man tycka? Tvådelat för kvinnor och bara brallan för män. Borde ingå i Migrationsverkets informationspaket till nyanlända. Acceptans villkor för uppehållstillstånd. Och jag är inte ens SD; bara lite tyst-majoritet-förbannad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s