Religiösa människor = onda människor?

På tal om pågående tråd i Humanistbloggen där Patrik N postmodernt kritiserar Weinberg för påståendet:

“With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil–that takes religion.”

Naturligtvis är det så. Tror man på en Gud som förespråkar både ondska och godhet så måste man ju lyda.

Semantiskt kan man ju invända att om en god människa gör onda saker p.g.a. Guds instruktioner är ju per definition den människan inte god. Att skilja mellan människan och hennes gärningar är galenskap.

Slutsatsen blir att en människa som tror på och lyder Gud inte kan vara god. Cherrypicking i de heliga böckerna för att harmonisera sin tro med sekulära mänskliga rättigheter, typ vad Annika Borg gör, är riskabelt. eftersom även godheten i de heliga böckerna är kontaminerad med de onda partierna. “Guilt by association” är här berättigat. Om bokbål nånsin kan vara försvarligt så är det av de “heliga” skrifterna. God morgon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s