Hjälp där den behövs som bäst!

Hjälp till irakiska barn i Irak. Bra initiativ av Humanisterna!

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/02/stodgala-for-barn.html

Bra med frivilliga arrangemang och bidrag; feel good! Ännu bättre med ordentliga resurser via våra skattsedlar. Och humanare i Irak i stället för i Grytan utanför Östersund. Kanske Sturmark kan påverka Morgan Johansson som sitter i regeringen?

http://hesselbom.blogspot.se/2015/01/flyktingarna-hotar-att-lamna-landet.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s