Return of the Jedi – Humanistbloggen

Med återvändandet av en gigant från sin självexil har Humanistbloggen förstärkts med ytterligare en tänkare av rang. Pseudonymen “Patrik N” meddelar att turistnäringen är en nettokostnad för länder som drabbas av rika spenderare i form av turister. Ju fler turister desto större utarmning. Christer Sturmark – som väl vet vem som döljer sig bakom signaturen – borde nominera denne till nobelpriset i ekonomi. Vilket tillskott i programmet “Snillen spekulerar”! Bah!

1 thought on “Return of the Jedi – Humanistbloggen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s