Earth Hour

Släcka ljuset? Aldrig. Vad världen behöver är mer upplysning, inte mindre! Timmen borde i stället markeras med att all tillgänglig belysning tändes. Även gärna också med att skicka upp värmeljusdrivna ballonger där belysning saknas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s