Religiösa lärare. Förförare?

Humanistbloggen har sen i går ett inlägg

”Religionsfriheten bör gälla även barn”:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/04/religionsfrihet-bor-aven-galla-barn.html

Naturligtvis. Men hur kan vi då tolerera religiösa lärare i förskola och senare? Hur kan det komma sig att Humanisterna till varje pris försvarar rätten för religiösa att anställas som lärare? Tror verkligen organisationen att skollagen i sammanhanget skyddar eleverna?

Läraren är i barnens ögon en auktoritet. När ett barn i något sammanhang frågar läraren ”tror du på Gud” vad får eleven för svar? ”Nja, vi kan nog inte bli personliga här” eller ”Javisst!”?

Jag är övertygad om att många religiösa väljer lärarbanan just för sin mission. Att sprida för förståndet ett dödligt gift. Vidskepelse!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s