Humanisterna: Gud finns nog?

Nu har Patrik Lindenfors, styrelseledamot i Humanisterna och tillika bloggadministratör slagit till igen och hyllar Signum och dess chefredaktör Ulf Jonsson i inlägget “Religiös tro är en ‘verklighetstolkning med sanningsanspråk’.”

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/05/religios-tro-ar-en-verklighetstolkning.html

Man skulle ju kunna tro (hoppas) att Humanisten Lindenfors vill ”hylla” Signum i ren skadeglädje när Ulf Jonsson förkastar vetenskap (människans förmåga) och i stället åberopar den monoteistiska Guden. Men inte. Forskaren Lindenfors kallar det klarhet och frisk luft! Han kritiserar ”konstruktiv sanningsrelativism” som om blind dogmatisk gudstro är att föredra. Inte för att därmed beslå de religiösa med vidskeplighet utan, misstänker jag, för att det appellerar till hans katolska fostran. Vart är Humanisterna på väg? Bah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s