Gud och golf. Svar till Zelma.

“Såvitt golfspel är en sport så är själva utformningen av golfspel också en sport, och då är frånvaron av golfspel också en sport, men för tillfället inte möjlig att utöva eftersom den är frånvarande av något skäl.”

Din tes är motsägande därför att om frånvaron av golfspel också är en sport så utövas den när inget golfspel sker. DEN sporten utövas eftersom den inte är frånvarande utan närvarande när golfspel är frånvarande.

Men naturligtvis är frånvaron av golfspel ingen sport. Den 14 maj missade jag en tävling i ‘min’ golfklubb utan att ha lämnat återbud. Arrangören tyckte (med rätta) att jag var “en dålig sport” men påstod inte att jag utövade någon sport genom uteblivandet 😉

Men jag instämmer. Vi lämnar trådens hittepå som gudar och inväntar vetenskapens hypoteser grundade på observationer. Som inte kommer att röja nån Gud som i sin tur kräver förklaring. En Gud är ingen lösning på någonting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s