Miljöpartiets räddning?

Nu har Humanisternas ledare Christer Sturmark slagit till igen. Han vill öka den svenska väljarkåren med landets alla 16-åringar som han anser är mogna att rösta för tillsättande av regering efter sin smak. För att rädda Miljöpartiet från kommande valkatastrof får man förmoda. Samtidigt verkar han vilja utesluta vissa seniorer vars IQ har tappat poäng, från att rösta. Eftersom de inte spelar utvecklande datorspel om nätterna eller på annat sätt går i barndom får man förmoda.

Systembolagets 20-årsgräns däremot anser han vara motiverad. 16-åringarna är inte mogna att berusa sig lagligt med egen inköpt alkohol men väl att välja ledamöter som är mogna nog att sätta just 20-årsgränsen. Logiken är typisk Humanistisk. Bah!

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/06/rostratt-for-16-aringar-vad-jag.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s