Monthly Archives: August 2015

Klar sommarbilruta vittnesmål om miljöförstöring?

När jag på sjuttiotalet dagligen körde bil i Sverige så var på sommaren insekter krossade mot vindrutan något av ett gissel. Ofta fick man köra in på en bensinstation för rengöring. Macken hade alltid en speciell skrapa designad för ändamålet tillika med en pyts innehållande vatten med lösningsmedel.

Efter en 35-årig frånvaro med endast sporadiska Sverigebesök är jag nu tillbaka i Svedala med daglig bilkörning på agendan. Knappast en insekt krossas nu mot bilrutan och frontgrillen är lika skonad. Vad har hänt? Har flygfäna under åren av snabbt framväxande motorism lärt sig undvika vägarna? Ett exempel på evolutionär anpassning? Eller är det så att minskningen av småfåglar – svalor inte minst – är en följd av insekternas utdöende?

Är skogs och åkerbruks användning av bekämpningsmedel boven i dramat? Vem utvärderar förhållandet och vem gör något?

Åsiktskorridorens nya utseende?

“Jag flyger ofta över den svenska landsbygden. Det finns oändliga fält och skogar. Den som hävdar att landet är fullt måste visa var det är fullt.”

Detta galna uttalande av Reinfeldt i december bekräftade det berättigande i hans avgång. Var det inte en tankevurpa så var det i stället en oerhörd förolämpning mot de människor som inser att öde skogar inte är detsamma som jobb och försörjning.

I dagarna visar Metros Yougovsmätning att, för att travestera folkmun, Där det finns stjärterum finns det inte hjärterum!  Inte längre.

Hur har det blivit så?

Är det inte en realistisk tillnyktring efter estradörernas framfart i åsiktskorridoren där de tävlat om att välkomna flyktingar – inte av omtanke utan för att opportunt markera mot Sverigedemokraterna?

Blir nu intressant att se hur reglerna i åsiktskorridoren kommer att ändras. Kommer pendeln att svänga fullt ut åt motsatt håll?

I alla fall kvarstår problemet med de redan (för många) anlända. Inte deras fel att de har blivit brickor i galen svensk inrikespolitik!