Klar sommarbilruta vittnesmål om miljöförstöring?

När jag på sjuttiotalet dagligen körde bil i Sverige så var på sommaren insekter krossade mot vindrutan något av ett gissel. Ofta fick man köra in på en bensinstation för rengöring. Macken hade alltid en speciell skrapa designad för ändamålet tillika med en pyts innehållande vatten med lösningsmedel.

Efter en 35-årig frånvaro med endast sporadiska Sverigebesök är jag nu tillbaka i Svedala med daglig bilkörning på agendan. Knappast en insekt krossas nu mot bilrutan och frontgrillen är lika skonad. Vad har hänt? Har flygfäna under åren av snabbt framväxande motorism lärt sig undvika vägarna? Ett exempel på evolutionär anpassning? Eller är det så att minskningen av småfåglar – svalor inte minst – är en följd av insekternas utdöende?

Är skogs och åkerbruks användning av bekämpningsmedel boven i dramat? Vem utvärderar förhållandet och vem gör något?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s