Monthly Archives: September 2015

Korrektion av IS genom “good men with rifles”!

Var är alla “good men with rifles”? Behövs i Syrien just nu!

“The rifle itself has no moral stature, since it has no will of its own. Naturally, it may be used by evil men for evil purposes, but there are more good men than evil, and while the latter cannot be persuaded to the path of righteousness by propaganda, they can certainly be corrected by good men with rifles.”
― Jeff Cooper, Art of the Rifle

Anders Hesselboms blogg utreder teodicéproblemet.

http://hesselbom.blogspot.se/2015/09/ar-den-fria-viljan-losningen-pa.html

Att Gud inte vill (sic!) att vi ska vara robotar löser inte teodicéproblemet. Det är ju inte bara frågan om ondska som vi människor åsamkar varandra utan också om Guds egen ondska när han sänder tsumanis som vi människor inte kan stoppa hur gärna vi än skulle vilja.

Den enda rationella slutsatsen är att det inte finns någon Gud. I varje fall inte någon som människor har beskrivit. Naturligtvis och fan vad skönt!

Anders. Du skriver: ”Det som är fritt är hur vi väljer att agera, inte vad vi vill.”. Hur menar du? Om jag kan välja mellan olika handlingsalternativ väljer jag väl VAD jag vill?

Dessutom om du med “’fri vilja’, som faktiskt inte heller finns på riktigt” syftar på den nya hjärnforskningen där det undermedvetna jaget bestämmer sig någon millisekund före det medvetna jaget så är det fenomenet inte (ännu) erkänt som frånvaro av fri vilja. Andra förklaringar söks också.

Humanisterna = Sverigedemokraterna!

Äntligen har Humanisterna vaknat! De uppsträckta händerna i Humanistfederationens logo symboliserar uppgivenheten inför verkligheten. Vad sägs om det här smakprovet av Staffan Gunnarson, vicepresident i Humanistfederationen:

“Finns resurser för ett värdigt mottagande och uppföljning; bostäder, utbildning, försörjning, vård och omsorg, samt en introduktion och beredskap, som reducerar riskerna för våldsamma eller på annat sätt negativa kulturkrockar mellan grupper?”

Vidare:

“Lösningen på Jordens orättvisor kan aldrig vara att Europa importerar befolkningar från andra länder, utan att man exporterar det samhällssystem så många attraheras av och vill  leva i.”

Därför tycker Gunnarson att arabvärlden ska ta hand om problemet. Jimmy Åkesson har fått en ny väljare? Vilket bådar gott för riktiga humanister!

Hela inlägget här:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/09/flyktingkrisen-europas-och-arabvarldens.html