Anders Hesselboms blogg utreder teodicéproblemet.

http://hesselbom.blogspot.se/2015/09/ar-den-fria-viljan-losningen-pa.html

Att Gud inte vill (sic!) att vi ska vara robotar löser inte teodicéproblemet. Det är ju inte bara frågan om ondska som vi människor åsamkar varandra utan också om Guds egen ondska när han sänder tsumanis som vi människor inte kan stoppa hur gärna vi än skulle vilja.

Den enda rationella slutsatsen är att det inte finns någon Gud. I varje fall inte någon som människor har beskrivit. Naturligtvis och fan vad skönt!

Anders. Du skriver: ”Det som är fritt är hur vi väljer att agera, inte vad vi vill.”. Hur menar du? Om jag kan välja mellan olika handlingsalternativ väljer jag väl VAD jag vill?

Dessutom om du med “’fri vilja’, som faktiskt inte heller finns på riktigt” syftar på den nya hjärnforskningen där det undermedvetna jaget bestämmer sig någon millisekund före det medvetna jaget så är det fenomenet inte (ännu) erkänt som frånvaro av fri vilja. Andra förklaringar söks också.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s