Yasri Khan justitiemördad?

Muslimska samhällen är översexualiserade. Magdans och stora barnkullar är bl.a., resultaten. “Alla” fysiska kontakter kan sluta med samlag. Därför logiskt att inte könen tafsar (skakar hand) på varandra. Har ingenting med nedvärdering av kvinnor att göra utan att männen lite värderar sin egen förmåga att kunna tygla sina hormoner och att en kvinnas handslag är samtycke.

Deras ärbara kvinnor känner sig besudlade genom att ta i en främmande man.

Var det inte mångkulturen vi ville ha?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s