Yasri Khan igen

Allvarligt talat har jag svårt att tycka att seden för män att inte ta kvinnor i hand, är på något vis förnedrande för kvinnor. Snarare tvärtom. Kanske för att jag i ett trettiotal år levt i sådan kultur? Hälsningen sker ju i stället med handen på hjärtat och en bugning.

Ska alla uttryck av chevaleri bannlysas? Fel att öppna en dörr för kvinnor? (Dörren kan ju sitta fast eller vara tung). Kan det inte vara så att här är ett stort missförstånd på grund av muslimernas allmänna ”nedvärdering” av kvinnor?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s