Samfundet Humanisterna

Samfundet (?) Humanisterna i Sverige har presenterat sin styrelse. Femton stycken. Med den utveckling som alla religiösa samfund har i landet är väl antalet snart lika med medlemsantalet.

Flera styrelsemedlemmar meddelar i presentationen att de vurmar för religionsfriheten. Man får förmoda att de känner sig utsatta. Och en – Patrik Lindenfors (som har katolsk uppfostran) forskar om religionens påverkan av hälsotillståndet. Månne hans mål och slutsats bli att religioner har goda placeboeffekter? Vilket tramsförbund! Bah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s