Monthly Archives: May 2016

Vi, maskinerna

Vi är ”maskiner” programmerade av genetiken att vilja överleva och det är därför vi är här. Ingen annan mening eller syfte behövs. Att resonemangsvis komma till insikt om något mål och eller mening är inte nödvändigt även om det fernissar tillvaron. Kanske fanns det i begynnelsen av livets utveckling organismer som inte av slumpen hade denna ”livskraft” och därför gick under i det naturliga urvalets eklut.

Att tillskriva denna livskraft, gnistor från gudar, är naturligtvis trams. Om nu någon gör det.