Värdelös klyscha!

“Alla människors lika värde”.

Endast en människoätande bengalisk tiger kan ha en sådan åsikt. Kalorier som kalorier. Att  en människas göranden och låtanden inte skulle påverka hennes värde är befängt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s