Vi, maskinerna

Vi är ”maskiner” programmerade av genetiken att vilja överleva och det är därför vi är här. Ingen annan mening eller syfte behövs. Att resonemangsvis komma till insikt om något mål och eller mening är inte nödvändigt även om det fernissar tillvaron. Kanske fanns det i begynnelsen av livets utveckling organismer som inte av slumpen hade denna ”livskraft” och därför gick under i det naturliga urvalets eklut.

Att tillskriva denna livskraft, gnistor från gudar, är naturligtvis trams. Om nu någon gör det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s